Informācija

Ašurbanipalas Babilonijas sakāmvārdu kolekcija


Karalis Ašurbanipals Ninivē savāca vairāk nekā 30 000 māla tablešu, lai viegli izveidotu sava vecuma lielāko bibliotēku. Lai gan ne tuvu nav tik labi pazīstams kā Bībelē apkopotie un saglabātie teicieni Bsakāmvārds, Babilonijas sakāmvārdi, ko saglabāja Ašurbanipals, visticamāk, ir vecāki darbi un, iespējams, Bībeles darba iedvesmas avots (jo tiek uzskatīts, ka pirmie Bībeles sakāmvārdi ir uzrakstīti aptuveni 600. gadā p.m.ē., kamēr Babilonijas sakāmvārdi ir daudz agrāk).

Turpmāk ir atlasīti Babilonijas sakāmvārdi no Asīrijas karaļa Ašurbanipāla kolekcijas. Tulkojums ir Džordža A. Bārtona tulkojums, 1920.

 1. Naidīgu darbību jūs nedrīkstat darīt, ka bailes no atriebības (?) Jūs neapēd.
 2. Tu nedari ļaunu, lai tu iegūtu mūžīgu (?) Dzīvību.
 3. Vai sieviete ieņem jaunību vai aug lieliski, neēdot?
 4. Ja es kaut ko nolieku, tas tiek atrauts; ja es darīšu vairāk, nekā gaidīts, kurš man atmaksās?
 5. Viņš ir izracis aku, kur nav ūdens, viņš ir izaudzējis mizu bez kodola.
 6. Vai purvs saņem savu niedru cenu, vai lauki - to veģetācijas cenu?
 7. Spēcīgie dzīvo no savas algas; vājos par savu bērnu algām.
 8. Viņš ir pilnīgi labs, bet ir tērpies tumsā.
 9. Strādājamā vērša seja jūs ar sitienu nedrīkst sist.
 10. Mani ceļi iet, manas kājas nav nogurušas; bet muļķis ir iegriezies manā kursā.
 11. Viņa dupsis es esmu; Es esmu piejūgts pie mūļa-vagonu, ko velku, lai meklētu niedres un lopbarību.
 12. Aizvadītās dienas dzīve šodien ir aizgājusi.
 13. Ja miziņa nav pareiza, kodols nav pareizs, tas neradīs sēklas.
 14. Augstie graudi plaukst, bet ko mēs no tā saprotam? Tievie graudi plaukst, bet ko mēs no tā saprotam?
 15. Pilsēta, kuras ieroči nav spēcīgi, ienaidnieks vārtu priekšā, netiks izmesta.
 16. Ja jūs ejat un uzņemat ienaidnieka lauku, ienaidnieks nāks un uzņems jūsu lauku.
 17. Priecīgā sirdī tiek izlieta eļļa, no kuras neviens nezina.
 18. Draudzība paredzēta nepatikšanām, pēcnācēji nākotnei.
 19. Ēzelis citā pilsētā kļūst par tās galvu.
 20. Rakstīšana ir daiļrunības māte un mākslinieku tēvs.
 21. Esiet maigs pret savu ienaidnieku kā pret veco krāsni.
 22. Ķēniņa dāvana ir paaugstināto muižniecība; ķēniņa dāvana ir gubernatoru labvēlība.
 23. Draudzība labklājības dienās ir kalpošana uz visiem laikiem.
 24. Tur ir strīdi, kur ir kalpi, apmelojumi, kur svaidītāji svaidās.
 25. Kad redzat ieguvumu no Dieva bailēm, paaugstiniet dievu un svētiet ķēniņu.

Bibliogrāfija

Borger, R. 1984. "Die Kuyunjik-Sammlung 1982 �. Nachtr äge zu Leichty's Bibliography, HKL II 331 � und AfO 28, 365 �", Archiv f ür Orientforschung 31: 331�

Borger, R. 1991. "Ein Brief S în-idinnams von Larsa and den Sonnengott sowie Bemerkungen über" Joins 'und das' Joinen ', in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in G öttingen, Philologisch-historische Klasse, Jahrgang 1991 Nr. 2): 37 - 81 (vai: [1] - [45]).

Budge, E.A.W. 1922. gads. Ceļvedis uz Babilonijas un Asīrijas senlietām

Budge, E.A.W. 1925. gads. Asiroloģijas attīstība un attīstība

Damrosch, D. 2007. Apglabātā grāmata: Lielā Gilgameša eposa zaudēšana un jauna atklāšana

Datums, C. un A. Hembers. 1990. "Fotogrāfijas izcelsme Britu muzejā", Fotogrāfijas vēsture 14: 309-325

Fales, F.M. 2003. "Pārdomas par neoasīriešu arhīviem", M. Brosius (red.), Senie arhīvi un arhīvu tradīcijas. Lietvedības jēdzieni senajā pasaulē: 195-229. Oksforda

Fales, F.M. un J. N. Postgate. 1992. gads. Imperial Administrative Records, 1. daļa. Pils un tempļa administrācija. Asīrijas štata arhīvs, sēj. 7. Helsinki

Fincke, J. 2003.-2004. "Babilonijas teksti Ninivē. Ziņojums par Britu muzeja Ašurbanipāles bibliotēkas projektu", Archiv f ür Orientforschung 50: 112-149

Fincke, J. 2004. "Britu muzeja Ašurbanipāles bibliotēkas projekts", Irāka 66: 55-60

Fincke, J. 2014. "Babylonische Gelehrte am neuassyrischen Hof: zwischen Anpassung und Individualit ät", in H. Neumann et al. (red.), Krieg und Frieden im Alten Vorderasien: 52e Rencontre Assyriologique Internationale, International Assyriology and Tuvo Austrumu arheoloģijas kongress, M ünster, 17.-21. Jūlijs 2006. AOAT 401: 269-292

Finkel, I.L. 1988. "Adad-apla-iddina, Esagil-kīn-apli and the series SA.GIG", in E. Leichty, M. deJ. Ellis un P. Gerardi (red.), Zinātniskais humānists, pētījumi Ābrahāma Saksa piemiņai. Samuel Noah Kramer Fund gadījuma publikācijas, sēj. 9: 143-159. Filadelfija

Finkels, I.L. 1997. "Praktiskā politiskā paleogrāfija", N.A.B.U. par 1997./1: 1

Frahm, E. 2011. "Uzņēmuma uzturēšana ar mācīšanās vīriešiem: karalis kā zinātnieks", rakstā K. Radners un E. Robsons (red.), Oksfordas ķīļrakstu kultūras rokasgrāmata: 508-532

Rāmis, G. un A. R. Džordžs. 2005. "Nineves karaliskās bibliotēkas: jauni pierādījumi karaļa Ašurbanipāla planšetdatoru kolekcijai", Irāka 67: 265-84

Džordžs, A.R. 2003. gads. Babilonijas Gilgameša eposs. Ievads, kritiskais izdevums un ķīļraksti. Oksforda

Goldšteins, R. 2010. "Vēlās Babilonijas vēstules par tablešu savākšanu un to hellēnisma priekšstatu – ieteikums" Tuvo Austrumu pētījumu žurnāls 69: 199-207

Hokinss, J. 2000. Hieroglifisko Luwian uzrakstu korpuss II: 566-567

Bads, H. 1968. Babylonische und assyrische Kolophone. Alte Orient und Alte Testament 2. Neukirchen-Vluyn

King, L.W. 1914. gads. Ķīļveida tablešu katalogs Britu muzeja Kouyunjik kolekcijā, pielikums. Londona

Kwasman, T. 1986. "Neo-Asīrijas juridiskais arhīvs Kouyunjik kolekcijā", K.R. Veenhof (red.), Ķimikālijas arhīvi un bibliotēkas: raksti, kas lasīti 30e Rencontre Assyriologique Internationale, Stambula (Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul): 237-240

Lambert, W. G. 1992. gads. Ķīļveida tablešu katalogs Britu muzeja Kouyunjik kolekcijā, trešais pielikums. Londona

Lambert, W. G. un A. R. Millard. 1968. gads. Ķīļveida tablešu katalogs Britu muzeja Kouyunjik kolekcijā, otrais pielikums. Londona

Layard, A.H. 1853. Atklājumi Ninives un Babilonas drupās. Londona

Leichty, E. 1964. Britu muzeja Kuyunjik kolekcijas ķīļrakstu tablešu bibliogrāfija. Londona

Lībermans, S. Dž. 1990. "Kanoniskie un oficiālie ķīļraksti: lai izprastu Asurbanipāla personīgo planšetdatoru kolekciju", T. Abusch, J. Huehnergard un P. Steinkeller (red.), 1990. Kavēšanās pie vārdiem: Senās Tuvo Austrumu literatūras pētījumi par godu Viljamam L. Moranam: 305-36. Atlanta

Livingstons, A. 1989. Galma dzeja un literāri dažādi. Asīrijas štata arhīvs, sēj. 3. Helsinki

Livingstone, A. 2007. "Ašurbanipāls: lasītprasme vai nē?", Zeitschrift f ür Assyriologie 97: 98-118

Macginnis, J. 1992. "Tabletes no Nebi Yunus", Asīrijas Valsts arhīva biļetens 6: 3-19

Pallis, S.A. 1956. Irākas senatne: asirioloģijas rokasgrāmata

Oppenheims, A. L. 1974. "Babilonijas divineru rokasgrāmata", Tuvo Austrumu pētījumu žurnāls 33: 197-221

Oppenheims, A. L. 1977. Senā Mezopotāmija: mirušās civilizācijas portrets (3. izdevums). Čikāgas Universitāte

Parpola S. 1972. "Vēstule no Šama š-šumu-ukīn Esarhaddon", Irāka 34, 21-34

Parpola, S. 1983. "Asīrijas bibliotēkas ieraksti", Tuvo Austrumu pētījumu žurnāls 42: 1-29

Parpola, S. 1986. "Nineves karaliskais arhīvs", K.R. Veenhof (red.), Ķimikālijas arhīvi un bibliotēkas: raksti, kas lasīti 30e Rencontre Assyriologique Internationale, Stambula (Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul): 223 �

Parpola S. 1993. Asīrijas un Babilonijas zinātnieku vēstules. Asīrijas štata arhīvs, sēj. 10. Helsinki

Postgate, J.N. un Ismails, B.Kh (n.d.). Teksti no Niniveh. Teksti no Irākas muzeja sēj. 11. Bagdāde

O. Peders én, O. 1998. Arhīvi un bibliotēkas senajos Tuvajos Austrumos, 1500-300 BC

Reade, J. E. 1986. "Arheoloģija un Kuyunjik arhīvs", in K.R. Veenhof (red.), Ķeilītes arhīvi un bibliotēkas: raksti, kas lasīti 30e Rencontre Assyriologique Internationale, Stambulā (Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul): 213 �

Reade, J. E. 2000. "Ninive (Nineveh)", Reallexikon der Assyriologie apjoms 9 daļas 5/6: 388-433

Rochberg-Halton, R. 1984. "Kanoniskums ķīļrakstā", Žurnāls par ķīļrakstiem 36: 127-144

Streck, M. 1916. Assurbanipal und die letzten Assyrischen K önige bis zum Untergange Niniveh's. Vorderasiatische Bibliothek 7, sēj. 2. Leipciga

Stronach, D. un K. Codella. 1997. "Nineveh", Oksfordas arheoloģijas enciklopēdija Tuvajos Austrumos, 4. sējums, 144.-148.lpp

Campbell Thompson, R. un R. W. Hutchinson. 1929. gads. Izpētes gadsimts Ninivē. Londona: Luzac and Co. 1929

Veenhof, K.R. 1986. gads. Ķeljveida arhīvi un bibliotēkas: raksti, kas lasīti 30e Rencontre Assyriologique Internationale, Leiden, 1983. gada 4. – 8. Jūlijs. Leidena

Walker, C.B.F. 1987. "Kouyunjik ķīļrakstu tekstu kolekcija: veidošanās, problēmas un izredzes", F.M. Fales un B.J. Hickey (red.), Austen Henry Layard tra l'Oriente e Venezia: Venezia, 26-28 ottobre 1983 (Roma): 183 �

Veidners, E. F. 1953. "Die Bibliothek Tiglatpilesers I", Archiv f ür Orientforschung 16: 197-215

Zamazalov á, S. 2011. "Neo-Asīrijas prinču izglītība", K. Radners un E. Robsons (red.), Oksfordas ķīļrakstu kultūras rokasgrāmata: 313-330


Vecā Derība - īss pārskats

Bībeles aptauja - sakāmvārdi
Ebreju vārds - Mišlija "sakāmvārdi"
Grieķu vārds - Paroimiae (Ebreju grieķu forma)
Autors - Zālamanis (saskaņā ar tradīciju)
Datums - aptuveni 1000.g.pmē
Tēma - Ir prātīgi paklausīt Dievam
Veidi un ēnas - Sakāmvārdos Jēzus ir patiesa gudrība

Sakāmvārdu grāmatas kopsavilkums

Ātrs sakāmvārdu pārskats. 1: 1-6 Grāmatas ievads un mērķis 1: 7-9: 18 Tiek pārbaudīta gudrība un muļķības 10: 1-22: 16 gudrība dara labu 22: 17-24: 34 gudro vārdi 25: 1-29: 27 Zālamana sakāmvārdus vāc Hiskijas kalpi 30: 1-33 Agura vēstījumi 31: 1 -31 karaļa Lemuela teicieni.

Sakāmvārdi ir gudru teicienu kopums, ka, lai gan tie ir rakstīti senos laikos, to principi ir domāti visiem cilvēkiem visos laikmetos un visās dzīves jomās. Salamana Pamācību grāmatas galvenais vēstījums ir, ka bailes no Tā Kunga ir gudrības sākums. Nav lielāka principa, ko mācīja gan Dāvids, gan Salamans, kā atzīt Dieva klātbūtni visā dzīvē un ņemt vērā visu, ko Viņš saka.

Salamana pamācības 1: 1 norāda, ka visu kolekciju sauca par Izraēlas ķēniņa Zālamana, Dāvida dēla, sakāmvārdiem. & Quot; Tehniski sakāmvārds ir dziļš uzskats vai epigrammatisks teiciens, ka, ja tas tiek ilgi pārdomāts, tam ir dziļa nozīme ar to. Sakāmvārdi senajā pasaulē nebija nekas neparasts, bet jēdziens baidīties no viena Dieva, kurš ir vienīgais Dievs un dzīvības devējs, bija daudz svešs pasaulē, kas bija piepildīta ar politeismu.

Salamans bija Dāvida dēls, kurš tika izraudzīts tempļa celtniecībai. Viņa vārds cēlies no ebreju vārda mieram (shalom), un Bībelē viņš ir atzīts par galīgo miera nesēju karali Izraēlas valstības vēsturē. Salamana pamācību grāmatā ne tikai pirmajā pantā ir minēts Salamans kā autors, bet ir arī citi panti, kas norāda, ka Salamans bija atbildīgā persona par Salamana pamācībām (Salamana pamācības 10: 1 Salamana pamācības 25: 1).

Ķēniņu grāmata norāda, ka Salamans tika svētīts ar Dieva gudrību (1. Ķēniņu 4:29), viņš bija pazemības cilvēks (1. Ķēniņu 3: 7) un izcils diplomāts (1. Ķēniņu 3: 16-28 1. Ķēniņu 5 : 12) tādā mērā, ka cilvēki nāca no visas pasaules, lai dzirdētu viņa gudrību (1. Ķēniņu 4:30 1. Ķēniņu 10: 1-13). Ķēniņu grāmata arī norāda, ka Salamans uzrakstīja vairāk nekā 3000 sakāmvārdu (1. Ķēniņu 4:32), un tas ir daudz vairāk nekā Salamana grāmatā.

Zālamana gudrība. Dāvids bija izraudzījies Salamanu, lai viņš sēdētu Israēla tronī un kalpotu Tam Kungam. Kad Salamans bija iznīcinājis savus ienaidniekus, viņš kļuva par sabiedroto ar Ēģiptes faraonu un paņēma faraona meitu par sievu. Salamans bija nopietni domājis par savu uzdevumu celt namu Tam Kungam - templi Jeruzalemē. Viņš devās upurēt upurus Tam Kungam Gibeonā, un tajā naktī Tas Kungs viņam sapnī parādījās, sakot & kvotu, ko tu gribēsi, un es tev to došu, & quot; un Salamans sacīja: & quot; tu esi izrādījis lielu žēlsirdību savam kalpam Dāvidam, manam tēvam, kā viņš gāja jūsu priekšā patiesībā un taisnībā un ar taisnu sirdi. Jūs esat turpinājis savu lielo žēlsirdību pret viņu un devis viņam dēlu sēdēt viņa tronī, kā tas ir šodien. Un tagad, ak, Kungs Dievs, tu esi padarījis savu kalpu par ķēniņu pēc mana tēva Dāvida. Es esmu tikai bērns un nezinu, kā rīkoties. Jūs esat izvēlējies mani par karali pār daudziem, kurus nevar saskaitīt. Tāpēc dod man saprotošu sirdi, lai es tiesātu tavu tautu un atšķirtu labo un ļauno. "" Tas Kungs bija apmierināts ar Zālamana lūgumu un sacīja: "jo tu neesi lūdzis ilgu mūžu vai bagātību, ne ienaidnieku nāvi." bet jūs esat lūguši gudrību, lai saprastu, kas ir pareizi, es esmu darījis jūsu labā, kā jūs lūdzāt, un devis jums gudru un saprotošu sirdi, tik daudz, ka jūs neesat līdzīgs nevienam pirms jums, un nebūs neviena tāda kā jūs pēc. Jā, un tās lietas, ko jūs neesat lūguši, es jums esmu devis: tas ir, bagātību un slavu, lai jūs būtu nesalīdzināmi ar visiem iepriekšējiem ķēniņiem. Un, ja jūs staigāsit pa maniem ceļiem un turēsit manus priekšrakstus un baušļus kā jūsu tēvs, es pagarināšu jūsu dzīvi. & Quot (skat. 1. Ķēniņu 3. un 2. Laiku 1.).

Sakāmvārdu grāmatas izklāsts

Salamana pamācības 1-9, Zālamanis uzrunā jauniešus. Viņa vārdi ir sakārtoti diskursu sērijā, slavējot gudrību. Gudrības personifikācija runā kā instruktors, brīdinot no visa veida muļķības. Šīs nodaļas sakāmvārdi ir sakārtoti ar lielāku nepārtrauktību, nekā redzams nākamajās nodaļās.

Salamana pamācības 10-22: 16 ir "Zālamana sakāmvārdi", un parasti šī sadaļa tiek uzskatīta par sākotnējo kodolu, ap kuru tika uzcelta pārējā grāmatas daļa.

Salamana pamācībās 22: 17-24: 22 ir ietverti padomi tiem, kas ieņem atbildīgus amatus, tos nosaucot un atmetot gudro vārdus. & Quot; Salamana Pamācības 24: 23-29 ir apzīmētas kā & quotthe Salamana sakāmvārdi, kurus Hiskijas gudrie iekopēja. & Quot atsevišķu paziņojumu veidā, lai gan dažkārt ir nepārtrauktības pazīmes. Ir arī teicieni par saistītām tēmām, piemēram, valdniekiem, sliņķiem un muļķiem.

Salamana Pamācības 30, Agura teicieni un Salamana Pamācības 31, lielā nodaļa par sievišķību, kas, domājams, nāk no ķēniņa Lemuēla mātes, tika uzbūvēta akrostiskā formā, un panti sākas ar ebreju alfabēta secīgajiem burtiem. Šī pēdējā nodaļa pabeidz šo ebreju gudrības grāmatu.


Ašurbanipala Babilonijas sakāmvārdu kolekcija - vēsture

Kas ir Ašurbanipāles bibliotēka?

“Ashurbanipal bibliotēka” ir nosaukums kolekcijai, kurā ir vairāk nekā 30 000 māla tablešu un fragmentu, kas uzrakstīti ar ķīļrakstu - rakstīšanas veids, ko izmanto Mezopotāmijā (senajā Irākā). Teksti tika rakstīti, mīkstā mālā iespiežot niedru pildspalvu. Raksturīgie ķīļveida triepieni piešķir rakstam mūsdienu nosaukumu (ķīļraksts nozīmē vienkārši “ķīļveida”).

Tabletes tika atklātas Nineves pilsētas (tagad Irākas ziemeļi) drupās, kas kādreiz bija varenās Asīrijas impērijas galvaspilsēta, kuru valdīja Ašurbanipāls no 669. gada līdz c. 631. gadā pirms mūsu ēras. Tie tika izrakti vairākos izrakumos no 1840. līdz 1930. gadiem un veidoja Asīrijas karaliskās zinātniskās literatūras un arhīvu kolekciju paliekas.

Aptuveni 612. gadā pirms mūsu ēras Ninive tika iznīcināta ugunsgrēkā. Bet, lai gan papīra grāmatas iznīcina uguns, māla plāksnes vairumā gadījumu tika ceptas cietāk, padarot tās par vislabāk saglabātajiem dokumentiem no tūkstošiem gadu ilgas Mesopotāmijas vēstures.

Dažas planšetes no Ašurbanipāles bibliotēkas ir apskatāmas 55. telpā.

Kad bibliotēka tika atrasta?

Pirmo lielo bibliotēkas planšetdatoru atklājumu 1850. gadā veica angļu pētnieks Ostens Henrijs Laiards. Viņš pārraidīja aizraujošās ziņas, ko viņam sniedza viņa priekšnieks Toma Šišmens, atgriežoties no tuksneša:

Manis aprakstītās kameras, šķiet, ir bijušas šādu dokumentu [vēsturisko ierakstu un publisko dokumentu] depozitārijs. Līdz pēdas augstumam vai vairāk no grīdas viņi bija pilnībā piepildīti ar tiem, bet lielākā daļa tika sadalīta fragmentos.

Layard ’s Irākas palīgs Hormuzds Rasams turpināja izrakumus, un 1852. gadā viņš atklāja otru pili un tajā vēl vienu lielu tablešu kolekciju.

Akvarelis, kurā attēlota Layard komanda, kas veic izrakumus Ninivē

Kāpēc bibliotēka ir svarīga?

Pirms bibliotēkas atklāšanas gandrīz viss, ko zinājām par seno Asīriju, nāca no stāstiem Bībelē vai klasiskajiem vēsturniekiem. Atklājot bibliotēku, tika atrasti tūkstošiem ķīļrakstu tekstu, kas asīriešu stāstu izstāstīja saviem vārdiem. No tiem mēs varam sekot tiesas intrigām, ieklausīties slepenos izlūkošanas ziņojumos, soli pa solim sekot rituāliem, dzirdēt himnu un lūgšanu vārdus, kā arī īkšķi caur medicīnas rokasgrāmatām, kā arī neticami detalizēti lasīt par ķēniņu darbiem .

Bibliotēka bija slavena arī senatnē - gadsimtus pēc Ašurbanipāla nāves (un Asīrijas iznīcināšanas) rakstu mācītāji Babilonijā svinēja bibliotēkas apkopošanu. Varbūt šie stāsti iedvesmoja grieķu pasaules lielās bibliotēkas - piemēram, lielo Aleksandrijas bibliotēku Ēģiptē.

Lai gan daudzas tabletes pēdējo 170 gadu laikā ir atrastas citās vietnēs, Ashurbanipal tabletes joprojām ir mūsu galvenais avots lielākajai daļai to, ko mēs zinām par tā laika Mesopotāmijas stipendiju.

Atbildes kopija uz Ašurbanipāla pieprasījumu pēc planšetdatoriem, kas rakstīta gadsimtus pēc bibliotēkas iznīcināšanas.

Kāpēc Ashurbanipal savāca tabletes?

Ašurbanipāls bija ārkārtējs karalis. Savos uzrakstos viņš lepojas ar mācīšanās plašumu un dziļumu. Kamēr citi Asīrijas karaļi vadīja armiju tālu kampaņās, Ašurbanipals palika mājās. Ašurbanipāles pilis sienas rotāja cirsts reljefi, tostarp daudzi ķēniņi, kas attēloti ar rakstāmo irbuli, kas ievilkta josta.

Reljefs, kas attēlo Ašurbanipalu, kurš cīnās ar lauvu ar irbuli, kas ievilkta jostā. 645.g.pmē. Un#8211635.g.pmē.

Ašurbanipāla tēvs vēlējās, lai jaunais princis tiktu izglītots, jo tas viņam ļautu tieši piekļūt zināšanām, uz kurām viņš paļāvās, lai vadītu impēriju. Asīriešu stipendija bija vērsta uz dievu gribas izpratni, tāpēc viņa bibliotēka koncentrējās uz tekstiem, kas interpretēja dievu zīmes. Tomēr Ašurbanipalu interesēja arī literārās grāmatas. Ašurbanipāls joprojām glabāja planšetes, kuras viņš bija uzrakstījis treniņa laikā, domājams, sentimentālu iemeslu dēļ. Daudzās viņa kolekcijas planšetdatoros ir sava veida “bibliotēkas zīmogs”, norādot, ka tās pieder viņa pilij.

Rakstu piezīme, kurā ierakstīts, ka planšetdators pieder ‘Asurbanipāla, pasaules karaļa, Asīrijas karaļa ’ kolekcijai.

Intereses plūdi

Asīrijas objektu ierašanās Apvienotajā Karalistē izraisīja sensāciju. Viena persona, kas bija asīrijā, bija jauna banknošu graviere Džordžs Smits. Pusdienu pārtraukumos viņš apmeklēja Britu muzeju un pētīja katru pieejamo grāmatu par Asīriju. 1861. gadā muzejs deva viņam sapņu darbu. Viņam tika lūgts ieviest kārtību tablešu kolekcijā un atkārtoti pievienoties tablešu fragmentiem. Šķirojot fragmentus, viņš izdarīja pārsteidzošu atklājumu - stāstu par lieliem plūdiem tāpat kā Bībeles stāstu par Noa. Smits par šo tēmu nolasīja publisku lekciju, kuru apmeklēja pat premjerministrs Viljams Gladstons.

Daily Telegraph pienācīgi sponsorēja Smitu, lai viņa plūdu stāsta trūkstošo gabalu atrastu Ninives drupās. Pārsteidzoši, viņš atrada fragmentu, kas palīdzēja aizpildīt plaisu, lai gan patiesībā tas bija no vēl vecākas plūdu stāsta versijas.

Džordžs Smits (1840–1876) un planšete, ko viņš salika kopā, lai atklātu plūdu stāstu.

Bibliotēkas tagadne un nākotne

Bibliotēkas planšetes ir bijušas apskatāmas Britu muzejā kopš to atklāšanas. Šodien jūs varat redzēt planšetdatoru izvēli pastāvīgā displejā 55. telpā (vēlākā Mesopotāmijas galerija) un attālināti pakalpojumā Google Street View. Liela bibliotēkai veltīta izstāde ir daļa no BP izstādes Es esmu Ašurbanipāls: pasaules karalis, Asīrijas karalis.

Lai gan mēs zinām daudz par dažām bibliotēkas grāmatām, mēs zinām daudz mazāk par pašu bibliotēku. Tabletes netika atrastas vietā, tāpēc mēs maz zinām par to uzglabāšanu. Un, lai gan ir panākts liels progress, lai atkal pievienotu šķeltos fragmentus, nav skaidrs, cik tablešu Ashurbanipal reiz bija. Mēs arī nezinām, cik daudz rakstu mācītāju ražoja tās grāmatas. Jauni pētījumi Britu muzejā strādā, lai noskaidrotu galvenos jautājumus par bibliotēku.

2012. gadā Ali Yassin Al-Jaboori sāka izrakumus Ninivē Mosulas universitātes vārdā, meklējot vairāk bibliotēkas. Lai gan to pārtrauca drošības situācija 2014. gadā, ir cerība, ka izrakumi var atsākties tuvāko gadu laikā.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Vai vēlaties lasīt Ašurbanipāles bibliotēku? Tūkstošiem tekstu ir pieejami tulkojumos angļu valodā portālā Oracc (sk. SAAo, RINAP, CMAwRo, DCCLT, CCPo projektus). Tur arī var atrast Zināšanas un spēks Neo-Asīrijas impērijā, kas piedāvā pārskatu par asīriešu rakstu mācītājiem un stipendiju. Šovasar portālā Oracc tiks uzsākts jauns projekts, kas apvienos šos un citus bibliotēkas planšetdatoru tulkojumus un sniegs informāciju par bibliotēku.

Tabletes no Ašurbanipāles un#8217 bibliotēkas ir apskatāmas mūsu pašreizējā izstādē.

Plašāku informāciju par Ašurbanipalu un viņa bibliotēku varat uzzināt BP izstādē Es esmu Ašurbanipāls: pasaules karalis, Asīrijas ķēniņš, kas atrodas muzejā no 2018. gada 8. novembra līdz 2019. gada 24. februārim.

Atbalsta BP

Loģistikas partneris IAG Cargo

Vairāk par Ašurbanipalu un viņa bibliotēku varat uzzināt BP izstādē Es esmu Ašurbanipāls: pasaules karalis, Asīrijas karalis, kas atrodas muzejā no 2018. gada 8. novembra līdz 2019. gada 24. februārim.


Grāmatas

Paši teksti-gan no Babilonijas, gan no Asīrijas-ietver visdažādākos dokumentus-gan administratīvos (juridiskos dokumentus, piemēram, līgumus), gan literāros, tostarp slaveno Gilgameša mītu.

 • Medicīnas: īpašas slimības vai ķermeņa daļas, augi un akmeņi slimību ārstēšanai
 • Leksika: zilbes un arhaiskie vārdu saraksti, gramatiskie teksti
 • Epika: Gilgamešs, Anzu mīts, radīšanas eposs, literārie mīti par Ašurbanipālu
 • Reliģisks: liturģijas, lūgšanas, kulta dziesmas un himnas, gan vienvalodīgas, gan divvalodīgas, eksorcistu mācība un žēlabas
 • Vēsturisks: līgumi, valsts propaganda par Ašurbanipalu un Esarhadonu, vēstules karaļiem vai ierēdņiem, kas kalpo karalim
 • Zīlēšana: astroloģija, pikanti ziņojumi-neoasīrieši pastāstīja nākotnei, pētot aitu iekšas
 • Astronomija: planētu, zvaigžņu un to zvaigznāju kustības, galvenokārt astroloģiskos (zīlēšanas) nolūkos

Saturs

Bibliotēka ir arheoloģisks atklājums, ko ieskaitīja Austens Henrijs Layards, lielākā daļa tablešu tika nogādātas Anglijā un tagad tās var atrast Britu muzejā, bet pirmais atklājums tika veikts 1849. gada beigās tā sauktajā Dienvidrietumu pilī, kas bija Karaliskā karaliene. Karaļa Sennaheriba pils (705–681 pirms mūsu ēras).

Trīs gadus vēlāk Layard palīgs Hormuzds Rassams atklāja līdzīgu bibliotēku karaļa Ašurbanipala (668–627 BC) pilī, pilskalna pretējā pusē. Diemžēl konstatējumi netika reģistrēti, un drīz pēc nonākšanas Eiropā tabletes šķita neatgriezeniski sajauktas savā starpā un ar citām vietnēm iegūtajām tabletēm. Tādējādi šodien ir gandrīz neiespējami rekonstruēt katras no divām galvenajām bibliotēkām sākotnējo saturu.

Ašurbanipāls bija pazīstams kā neatlaidīgs cīņas komandieris, tomēr viņš bija arī atzīts intelektuālis, kurš bija rakstpratīgs un kaislīgs tekstu un planšetdatoru kolekcionārs. [6] Būdams rakstvedis māceklis, viņš apguva gan akadiešu, gan šumeru valodas [6] Viņš sūtīja rakstu mācītājus uz katru Neo-Asīrijas impērijas reģionu, lai vāktu senos tekstus. Viņš nolīga zinātniekus un rakstu mācītājus, lai kopētu tekstus, galvenokārt no Babilonijas avotiem. [4] [5]

Ašurbanipāls izmantoja kara laupījumus kā līdzekli savas bibliotēkas uzkrāšanai. Tā kā viņš bija pazīstams kā nežēlīgs pret saviem ienaidniekiem, Ašurbanipāls varēja izmantot draudus, lai iegūtu materiālus no Babilonijas un apkārtējām teritorijām. [9] Ashurbanipal intensīvā interese par zīlēšanas tekstu vākšanu bija viena no viņa motivācijām, apkopojot darbus savai bibliotēkai. Viņa sākotnējais motīvs, iespējams, bija "iegūt rituālus un uzbudinājumus, kas bija būtiski viņa karaliskās varas saglabāšanai". [10]

Karaliskajā bibliotēkā ir aptuveni 30 000 planšetdatoru un rakstāmgaldu, no kuriem lielākā daļa ir stipri sadrumstalota. [11] Pēc fragmentu saglabāšanas var secināt, ka iznīcināšanas brīdī bibliotēkā esošo tablešu skaits bija tuvu diviem tūkstošiem un rakstāmgaldu skaits bibliotēkā kopumā var tikt novietots trīs simts. [11] Lielākā daļa planšetdatoru korpusa (aptuveni 6000) ietvēra sarunvalodas kompozīcijas likumdošanas, ārvalstu korespondences un saderināšanās, aristokrātisku deklarāciju un finanšu lietu veidā. [11] Pārējos tekstos bija zīlējumi, zīmes, uzburti un himnas dažādiem dieviem, bet citi bija saistīti ar medicīnu, astronomiju un literatūru. Visiem šiem bibliotēkas tekstiem tikai desmit satur izteiksmīgus ritmiskus literārus darbus, piemēram, eposus un mītus. [11]

Ašurbanipāļu bibliotēku babiloniešu tekstus var iedalīt divās dažādās grupās: literārie skaņdarbi, piemēram, zīlēšana, reliģiskie, leksiskie, medicīnas, matemātiskie un vēsturiskie teksti, kā arī eposi un mīti, no vienas puses, un juridiskie dokumenti. otra roka. Juridisko dokumentu grupa ietver vēstules, līgumus un administratīvos tekstus, un to veido 1128 babiloniešu tabletes un fragmenti. Literatūras kompozīciju grupā, no kurām līdz šim ir klasificētas 1331 tabletes un fragmenti, zīlēšanas tekstus var tālāk nošķirt no 759 tā sauktajiem bibliotēkas tekstiem, piemēram, dažādu zīmju sēriju planšetdatoriem un to komentāriem, un 636 tā sauktajiem. sauc par arhīva tekstiem, piemēram, ziņojumu ziņojumiem, orākula jautājumiem un tamlīdzīgi. [12]

The Gilgameša epos, senās babiloniešu dzejas šedevrs, tika atrasts bibliotēkā, tāpat kā Enûma Eliš radīšanas stāsts, mīts par Adapu, pirmo cilvēku, un tādi stāsti kā Nipūras nabaga vīrs. [13] [14] [15]

Vēl viena literāro tekstu grupa ir leksiskie teksti un zīmju saraksti. Ir divdesmit dažādu tablešu fragmenti ar arhaiskām ķīļrakstiem, kas sakārtoti saskaņā ar A zilbi, bet viens ir sakārtots saskaņā ar B zilbi. Ashurbanipal bibliotēku asīriešu rakstu mācītājiem bija vajadzīgi zīmju saraksti, lai varētu izlasīt vecos uzrakstus, un lielākā daļa no tiem sarakstus rakstīja babiloniešu rakstu mācītāji. Pārējās babiloniešu rakstīto tekstu grupas Ninivē ir eposi un mīti, kā arī vēsturiskie teksti, katrs ar 1,4%. Ir tikai viens matemātiskais teksts, kas tiek izrakts Ninivē. [12]

Teksti galvenokārt tika uzrakstīti akadiešu valodā ar ķīļrakstu, tomēr daudzām tabletēm nav precīza atvasinājuma, un bieži vien ir grūti noskaidrot to sākotnējo dzimteni. Daudzas tabletes patiešām ir veidotas neobabiloniešu rakstībā, taču bija zināms, ka daudzas ir rakstītas arī asīriešu valodā. [11]

Tabletes bieži tika sakārtotas pēc formas: četrpusējās tabletes bija paredzētas finanšu darījumiem, bet apaļās tabletes ierakstīja informāciju par lauksaimniecību. (Šajā laikmetā daži rakstiski dokumenti bija arī uz koka, citi-uz vaska tabletēm.) saturu un ievieto dažādās telpās: valdība, vēsture, tiesības, astronomija, ģeogrāfija utt. Saturs tika identificēts ar krāsainām atzīmēm vai īsiem rakstiskiem aprakstiem, un dažreiz ar "incipit" vai pirmajiem vārdiem, kas sāka tekstu. [2]

Ninivi 612. gadā pirms mūsu ēras iznīcināja babiloniešu, skitu un mēdiešu - senās Irānas tautas - koalīcija. Pastāv uzskats, ka pils dedzināšanas laikā bibliotēkā ir jābūt izpostītam lielam ugunsgrēkam, kā rezultātā māla ķīļrakstus daļēji izcep. [14] Šis potenciāli postošais notikums palīdzēja saglabāt tabletes. Tāpat kā teksti uz māla plāksnēm, daži teksti, iespējams, ir ierakstīti uz vaska plāksnēm, kas to organiskās dabas dēļ ir zaudētas.

Britu muzeja kolekciju datubāzē ir 30 943 "planšetdatori" visā Nineves bibliotēkas kolekcijā, un muzeja pilnvarnieki ierosina izdot atjauninātu katalogu Ashurbanipal Library projekta ietvaros. [16] Ja tiek atņemti visi mazākie fragmenti, kas faktiski pieder vienam un tam pašam tekstam, iespējams, ka "bibliotēkā" sākotnēji bija ietverti aptuveni 10 000 tekstu. Sākotnējie bibliotēkas dokumenti, kuros būtu bijuši ādas ruļļi, vaska dēļi un, iespējams, papirusi, saturēja varbūt daudz plašāku zināšanu spektru, nekā tas bija zināms no izdzīvojušajiem māla tablešu ķīļrakstiem. Liela daļa Ašurbanipāles bibliotēku sastāvēja no tāfeles, nevis māla plāksnēm. [12]

Britu muzejs, kas izveidots sadarbībā ar Mosulas Universitāti un kuru finansē Taunlija grupa, kopš 2002. gada apkopo Assurbanipal bibliotēkas artefaktu kataloga ierakstu. Mērķis ir pēc iespējas detalizētāk dokumentēt bibliotēku tekstos un attēlos, tostarp zīmju transliterācijas, ar roku zīmētas kopijas, tulkojumi un augstas kvalitātes digitālie attēli. Projekts tika īstenots trīs posmos, un publicētie rezultāti tika publicēti 2003., 2004. un 2014. gadā. Dr Jeanette C. Fincke Hamburgas Universitātē studēja senos austrumu pētījumus, Hititoloģiju un ēģiptoloģiju. Pirmajā posmā Fincke izpildīja autoritatīvu sarakstu ar 3500 bibliotēkas planšetdatoriem babiloniešu rakstos. [17] Otrajā posmā Fincke izpildīja arī vairākus astroloģiskos tekstus no Ninives. Trešo posmu pabeidza profesors Riekels Borgers, kurš nomira kataloga vidū 2010. gada decembrī, un tika pabeigts ar Endrū Melona fonda palīdzību no 2009. līdz 2013. gadam Jona Teilora vadībā. Pēdējā posmā bibliotēka izveidoja augstas izšķirtspējas digitālos attēlus no visiem bibliotēkas galdiem. Katrs attēls ir izveidots, izmantojot 14 attēlus, kas ļauj virtuāli attēlot trīsdimensiju planšetdatorus divās dimensijās. Attēli ir publicēti CDLI vietnē un Britu muzeju kolekciju tiešsaistes vietnē. [18] Katalogs joprojām tiek atjaunināts, un tas kļuva iespējams, pateicoties vairāku kolēģu un projektu materiāliem, tostarp: Asīrijas štata arhīviem, ķīļrakstu komentāru projektam, ķīļrakstu leksisko tekstu digitālajam korpusam un Neo-Asīrijas perioda karaliskajiem uzrakstiem.


Senās vēstures avotu grāmata: Daži Babilonijas sakāmvārdi no Ašurbanipāles bibliotēkas, c. 1600.g.pmē

1. Naidīga rīcība, kuru jūs nedrīkstat darīt, ka bailes no atriebības (?) Jūs neapēd.

2. You shall not do evil, that life (?) eternal you may obtain.

3. Does a woman conceive when a virgin, or grow great without eating?

4. If I put anything down it is snatched away if I do more than is expected, who will repay me?

5 He has dug a well where no water is, he has raised a husk without kernel.

6. Does a marsh receive the price of its reeds, or fields the price of their vegetation?

7. The strong live by their own wages the weak by the wages of their children.

8. He is altogether good, but he is clothed with darkness.

9. The face of a toiling ox you shall not strike with a goad.

10. My knees go, my feet are unwearied but a fool has cut into my course.

11. His ass I am I am harnessed to a mule---a wagon I draw, to seek reeds and fodder I go forth.

12. The life of day before yesterday has departed today.

13. If the husk is not right, the kernel is not right, it will not produce seed.

14. The tall grain thrives, but what do we understand of it? The meager grain thrives, but what do we understand of it?

15. The city whose weapons are not strong the enemy before its gates shall not be thrust through.

16. If you go and take the field of an enemy, the enemy will come and take your field.

17. Upon a glad heart oil is poured out of which no one knows.

18. Friendship is for the day of trouble, posterity for the future.

19. An ass in another city becomes its head.

20. Writing is the mother of eloquence and the father of artists.

21. Be gentle to your enemy as to an old oven.

22. The gift of the king is the nobility of the exalted the gift of the king is the favor of governors.

23. Friendship in days of prosperity is servitude forever.

24. There is strife where servants are, slander where anointers anoint.

25. When you see the gain of the fear of god, exalt god and bless the king.

Avots:

From: George A. Barton, Archaeology and The Bible, 3rd Ed., (Philadelphia: American Sunday School, 1920), pp. 407-408.

This text is part of the Internet Ancient History Sourcebook. Avotu grāmata ir publiski pieejamu un kopējamu tekstu kolekcija, kas saistīta ar viduslaiku un Bizantijas vēsturi.

Ja nav norādīts citādi, konkrētā dokumenta elektroniskā forma ir autortiesības. Atļauja tiek piešķirta elektroniskai kopēšanai, izplatīšanai drukātā veidā izglītības nolūkos un personīgai lietošanai. No representation is made about texts which are linked off-site, although in most cases these are also public domain. Ja atkārtoti dublējat dokumentu, norādiet avotu. Komerciālai lietošanai atļauja netiek piešķirta.

The Projekts Interneta vēstures avotu grāmatas atrodas Fordhamas universitātes Ņujorkas vēstures nodaļā. Interneta viduslaiku avotu grāmata un citi projekta viduslaiku komponenti atrodas Fordhamas Universitātes viduslaiku studiju centrā. ISSP atzīst Fordhamas universitātes, Fordhamas universitātes vēstures nodaļas un Fordhama viduslaiku studiju centra ieguldījumu tīmekļa vietas nodrošināšanā. un servera atbalsts projektam. IHSP ir no Fordhamas universitātes neatkarīgs projekts. Lai gan IHSP cenšas ievērot visus piemērojamos autortiesību likumus, Fordhamas universitāte nav institucionālais īpašnieks un nav atbildīga nekādu juridisku darbību rezultātā.

© Site Concept and Design: Paul Halsall created 26 Jan 1996: latest revision 20 January 2021 [Curriculum vitae]


Ashurbanipal's Collection of Babylonian Proverbs - History

Internet Ancient History Sourcebook:
Mezopotāmija

See Main Page for a guide to all contents of all sections.

 • Interactive Map: Political Change in Ancient Mesopotamia, 3000-1000 BCE [At U. Oregon]
 • Map: Sumerian Archeological Sites [At Sumerian]
 • The Emergence of Kingship: Inscription of Umma and Lagash, c. 2500BCE [At piney.com] [At CSUN] , c. 2000 BCE [At this Site]
 • Penitential Prayer to God [At Then Again] [At CSUN]
 • Enki and the World Order: A Sumerian High God [At Eliade Site]
 • A Sumero-Akkadian prayer to Every God [At Eliade Site]
 • Shamash Hymn [At Enteract.com]
  The justice of the god.
 • Gilgameša eposs
   , Complete Text of Robert Temple translation, [At Gates of Babylon] , Much more than its name implies. This is the best place to goe for more information on the Epic, [At Cambridge]
 • Gilgamesh Tablet [At piney.com]
 • Gilgamesh in Search of Immortality [At Eliade Site] , entire text (you need to page down), [At Near Eastern Resources/piney.com]
  Somewhat hard to read in this format.
 • Sumerian Prologue to Gilgamesh [At UPenn]
 • Domestication of Enkidu [At piney.com]
 • Enkidu's Dream [At Internet Archive, from CCNY]
 • Gilgamesh Flood Story [At Internet Archive, from Creighton]
 • Gilgamesh Flood Story [At enteract.com]
 • 2ND Arthur A. Brown: Storytelling, the Meaning of Life, and The Epic of Gilgamesh [At EAWC][Modern Account]
  • Proverbs in Sumerian Cuneiform [At Sumerian]
  • WEB Sumerian Language Page [At Sumerian]
  • WEB Sumerian Text Archive [At Leiden]
   Texts in Sumerian. Not for the fainthearted.
  • WEB Sumerian Images in the Louvre [At the Louvre]
   Includes image of Hammarabi stele.
  • WEB Harrapa [Website]
   The Indus valley culture which had some interaction with Mesopotamia.
  • WEB Harrapa Images [from the Indus Valley][At Then Again]
  • Birth Legend of Sargon (c. 2240 BCE)[At Skeptically.org] , c. 2300 BCE [At this Site]
  • Sargon: Establishment of Akkadian Empire (c. 2240 BCE) (c.2280-2200 BCE)[At Angelfire]
   The first writings ascribed to an author were ascribed to this woman, a daughter of Sargon. See also the WEB Enheduanna Page [At Anglefire] and 2ND En hedu'anna, Priestess of the Moon Goddess (c. 2354 BCE)[Modern Account] , c. 2200 BCE [At this Site] , c. 2200 BCE [At this Site]
  • WEB Akkadian Language Page [Website]
  • Some Babylonian Proverbs from the Library of Ashurbanipal, c. 1600 BCE [At this Site] , c. 2250 - 550 BCE [At this Site] , c. 2300 - 428 BCE [At this Site]
  • Code of Hammarabi
    c.1780 BCE [This Site][Full Text, with introductions]
    Hammurabi (or Hammarapi), r. c. 1792-1750 BCE c.1780 BCE [At EAWC][Full Text]
  • Code of Hammarabi c.1780 BCE extracts [At WSU]
   • Map of Nippur [At Then Again]
   • WEB Nippur Expedition [Website-Chicago]
   • Babylonian Creation Myth [At Then Again]
    A 12th century BCE version of a Sumerian account.
   • The Enuma Elish (The Babylonian Creation Story), c. 2000 BCE [At Sacred Texts] (The Babylonian Creation Story), c. 2000 BCE and Notes [At CSUN]
   • The Enuma Elish (The Babylonian Creation Story), c. 2000 BCE [At Akkadian Language Page] Atrahasis: Human Creation [At piney.com]
   • Myth of Adapa [At piney.com]
   • Adapa: The First Man [At Earth-History]
   • The Reports of the Magicians & Astrologers of Nineveh & Babylon, c. 2500 - 670 BCE [At this Site] , c. 1600 BCE [At this Site]
   • Ishtar's Descent into the Underworld [At piney.com]
   • The Descent of Ishtar into the Netherworld [At Eliade Site]
   • The Marriage of Nergal and Ereshkigal [At piney.com]
   • 2ND Babylonian and Assyrian Mythology FAQ [At UNH]
   • Kassites
    • 2ND Kassite Rule in Babylon c.1600-1200 BCE [At Crystal Links][Modern Summary]
    • 2ND The Kassites c.1600-1200 BCE [At WSU][Modern Summary]
    • Hittite Literature in Translation [At Internet Archive, from Emory]
    • Hittite King List [At Ancient Near East.net]
    • List of Hittite Gods [At Internet Archive, from AOL-Wiccan Site] , c. 1650-1500 BCE
     Excerpts on sex and gender matters.
    • 2ND The Hittites in Anatolia [At Crystal Links][Modern Summary]
     Has a useful timeline for putting the various Mesopotamian empires into geographical and temporal relationship to each other. Has some odd formatting problems, but scroll down to find good information.
    • 2ND Hititte and Hurrian Mythology [At UNH][Modern Account]
    • WEB The Hittite Homepage [Website]
    • WEB Hatti: Homeland of the Hittites [Website]
     Includes pictures and texts.
    • 2ND Harry A. Hoffner, Jr.: Oil in Hittite Texts [At Internet Archive, from Emory/Bib.Arch][Modern Account]
    • WEB Catalogue of Hittite Texts [Website-Emory]
    • 2ND Robert C. Henrickson: Hittite Pottery and Potters: The View from Late Bronze Age Gordion [At Internet Archive, from Emory/Bib.Arch][Modern Account]
    • WEB Museum of Anatolian Culture [At Geocities]
     [At Nineveh.com] [at aina.org]
   • Assyrian Army Attacks a City [At Then Again]
   • Letter of Pabi, Prince of Lachish, to Akhnaton, King of Kemet (i.e. Egypt), circa 1350 BCE. [At this Site] , c. 1075 BCE
    Excerpts on sex and gender matters.
   • Tiglathpileser I (r. 1115-1077 BCE): Inscription [At Then Again]
   • Tiglath Pileser I, King of Assyria, B.C (r. 1115-1077 BCE): Inscription [At Loyola]
   • Black Obelisk of Shalmaneser III (d. 823 BCE) [At M UNiv]. Images can be found here [British Museum]
    Each of its four sides is divided into five compartments of sculpture representing the tribute brought to the Assyrian King by vassal princes, Jehu of Israel being among the number. Shalmaneser, whose annals and conquests are recorded upon it, was the son of Assur-natsir-pal, and died in 823 BCE. [Note this king has now been renumbered as III rather than II!]
   • Annals of Assur-nasir-pal (prob. r. 883 to 858 BCE) [At M Univ]
   • Sennacherib's Campaign vs. Judea 701 BCE [At Internet Archive, from ANET] , 701 BCE [At this Site]
   • Banquet of Ashurnasirpal II (669-626 BCE), [At Wittenberg]
   • Account of Revolt of the City of Suru of Bit-Halupe 7th Cent BCE [At Internet Archive, from CCNY]
   • Legend of Ahikar the Wise [At Internet Archive] [At This Site]
    Includes accounts of Semiramis and Nitocris, Marriage customs, and the Persian conquest.
   • 2ND The Great Ashurbanipal [At UT]
    Ashurbanipal (Sardanapalus)(r.668-626 BCE). Collected a libary of 22,000 clay tablets which was discovered in the late 19th century.
   • 2ND John Malcolm Russel: Stolen Stones: The Modern Sack of Nineveh [At Archeology]
    Splendid photographs of the modern sites.
   • 2ND Austen Henry Layard: A Popular Account of Discoveries in Nineveh. (New York. 1854) Complete text. [At Assyrian International News Agency]
   • WEB Nineveh Online [Website]
    Ancient and modern Assyrian culture.
    • Inscription of Nebuchadnezzar (r. 604-561 BCE) [At M Univ]
    • Ishtar Gate Inscription c.600 BCE [At Hanson's web page]
    • Treaty between Mursilis and Duppi-Tessub ANET 203-5 [At Internet Archive, from Creighton] , c. 555-427 BCE [At this Site] [At this Site]
     Includes accounts of Semiramis and Nitocris, Marriage customs, and the Persian conquest.

    Ebla was an ancient city in Syria at Tell Mardikh. The palace library, with thousands of tablets, was excavated by an Italian expedition in1975. These showed that Ebla had been a major commercial center. The tablets, written in a Canaanite language (Eblaite), date from c.2500 BCE. Exacavations over the past century have revealed more and more about Syrian cities.

     WEB Image of Italian Excavations at -bla c.2500 BCE [Icot.it] -->
    • 2ND Biblical Origins in Canaan [Modern Accounts of Ebla findings]
    • 2ND Account of Ebla and here 14th Cent. BCE [At Internet Archive, from Emory][Modern Accounts]
    • 2ND Ugarit and the Bible 12th Cent BCE [At theology.edu][Modern Account]
     Includes some texts and pictures.
    • 2ND Trade at Ugarit In The 13th Century BCE [At Internet Archive, from Farras]
    • Herodotus (c.490-c.425 BCE): Hellenes & Phoenicians, c. 430 BCE [At this Site]
    • WEB A Bequest Unearthed: Phoenicia [Website]
     Includes a useful Table of Phoenician Alphabet: Names of Letters, Phonetics, Derivatives and Modern Equivalents WEB The Phoenicians [At Mariners' Museum] - -->
    • Map: Phoenicia Colonies [At A Bequest Unearthed]
    • Herodotus (c.490-c.425 BCE): The Carthaginian Attack on Sicily, 480 BCE [At this Site]
    • Aristotle (384-323 BCE): The Constitution of Carthage, c. 340 BCE, from Politics [At this Site] , c. 400 BCE [At this Site]
    • Polybius (c.200-after 185 BCE): Rome at the End of the Punic Wars [History, Book 6] [At this Site] (Public Domain unlike next selection, which is a more recent version.)
     Includes an extended comparison of Rome and Carthage.
    • WEB Photo Gallery of Mesopotamia [At Hanson's homepage]
    • WEB Near East Image Index [At EAWC]
    • 2ND Music of the Ancient Near East [At AOL]
     On the world's oldest written music, with a MIDI transcription of Hurrian Hymn H6.

    There are a number of problems in the various proposed chronologies of ancient Mediterranean cultures. One that most students might notice is a diversity in the dates given for Egyptian and Mesopotamian states, periods, and monarchs. The variety of methods used to ascertain dates leads to rival schemes with dates which vary by nearly a century. There is also a much large inconsistency claimed by credentialed scholars whose motives seem, however, to derive from Biblical literalism.

    • 2ND R. Wright: Survey of Regional Prehistory: Egypt and the Near East: Chronology [At NYU]
     Wright explains the difference between absolute and relative chronology.
    • 2ND David Meadows: Problems with Greek and Roman Calendars [At Atrium]
    • 2ND Dating Problems in Aegean History [At Dartmouth]
    • 2ND David Gill, Review of Robert Drews, The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 BC [At Princeton][Modern Account]
    • 2ND Bill Schell: Mediterranean Dating and the Chronology of Kemet [At WHA][Modern Account]
    • 2ND Are the Bible's Stories True?, TIME Magazine, December 18, 1995 Volume 146, No. 25 [At Time]
     Reviews Archeological finds in recent years..
    • 2ND Fred G. Zaspel: Ancient & Biblical Chronology & Genealogies [At WOL]
     This is a clear explanation of "Biblical Chronology." It's not scientific, but shows the problem for literalists: the Biblical data seems to put the days of the Biblical patriarchs (none of whom are witnessed outside the Bible) and the exodus, much earlier than most scholar's estimates. A number of the credentialed scholars who challenge conventional schemes seem to be driven by such Bible-based schemes.
    • Centuries of Darkness?
     • 2ND Peter James: Centuries of Darkness:Update (scroll down) and a response [At British Archeology][Modern Account]
     • 2ND T.E. Wilder: A Chronological Revolution, [At Internet Archive][Modern Account]. Positive review of Centuries of Darkness, showing its appeal to Biblical literalists.
     • 2ND Review of Centuries of Darkness [At Egyptology.com]

     Dates of accession of material added since July 1998 can be seen in the New Additions page..

     The date of inception was 4/8/1998.

     Links to files at other site are indicated by [At some indication of the site name or location].

     Locally available texts are marked by [At this Site].

     WEB indicates a link to one of small number of high quality web sites which provide either more texts or an especially valuable overview.

     The Internet Ancient History Sourcebook is part of the Internet History Sourcebooks Project

     The Projekts Interneta vēstures avotu grāmatas atrodas Fordhamas universitātes Ņujorkas vēstures nodaļā. Interneta viduslaiku avotu grāmata un citi projekta viduslaiku komponenti atrodas Fordhamas Universitātes viduslaiku studiju centrā. ISSP atzīst Fordhamas universitātes, Fordhamas universitātes vēstures nodaļas un Fordhama viduslaiku studiju centra ieguldījumu tīmekļa vietas nodrošināšanā. un servera atbalsts projektam. IHSP ir no Fordhamas universitātes neatkarīgs projekts. Lai gan IHSP cenšas ievērot visus piemērojamos autortiesību likumus, Fordhamas universitāte nav institucionālais īpašnieks un nav atbildīga nekādu juridisku darbību rezultātā.

     © Site Concept and Design: Paul Halsall created 26 Jan 1996: latest revision 20 January 2021 [Curriculum vitae]


     Saturs

     Original language Edit

     It is not clear whether the Book of Judith was originally written in Hebrew or in Greek. The oldest existing version is in the Septuagint, and might either be a translation from Hebrew or composed in Greek. Details of vocabulary and phrasing point to a Greek text written in a language modeled on the Greek developed through translating the other books in the Septuagint. [3]

     The extant Hebrew language versions, whether identical to the Greek, or in the shorter Hebrew version, date to the Middle Ages. The Hebrew versions name important figures directly such as the Seleucid king Antiochus IV Epiphanes, thus placing the events in the Hellenistic period when the Maccabees battled the Seleucid monarchs. The Greek version uses deliberately cryptic and anachronistic references such as "Nebuchadnezzar", a "King of Assyria", who "reigns in Nineveh", for the same king. The adoption of that name, though unhistorical, has been sometimes explained either as a copyist's addition, or an arbitrary name assigned to the ruler of Babylon. [ nepieciešams citāts ]

     Canonicity Edit

     In Judaism Edit

     Although the author was likely Jewish, there is no evidence that the Book of Judith was ever considered authoritative or a candidate for canonicity by any Jewish group. [4] [5]

     The Masoretic Text of the Hebrew Bible does not contain it, nor was it found among the Dead Sea Scrolls or referred to in any early Rabbinic literature. [5] [6]

     Reasons for its exclusion include the lateness of its composition, possible Greek origin, open support of the Hasmonean dynasty (to which the early rabbinate was opposed), and perhaps the brash and seductive character of Judith herself. [7]

     However, after disappearing from circulation among Jews for over a millennium, references to the Book of Judith, and the figure of Judith herself, resurfaced in the religious literature of crypto-Jews who escaped capitulation by the Caliphate of Córdoba. [5] The renewed interest took the form of "tales of the heroine, liturgical poems, commentaries on the Talmud, and passages in Jewish legal codes." [5]

     Although the text itself does not mention Hanukkah, it became customary for a Hebrew midrashic variant of the Judith story to be read on the Shabbat of Hanukkah as the story of Hanukkah takes place during the time of the Hasmonean dynasty. [8]

     That midrash, whose heroine is portrayed as gorging the enemy on cheese and wine before cutting off his head, may have formed the basis of the minor Jewish tradition to eat dairy products during Hanukkah. [5] [9]

     In that respect, Medieval Jewry appears to have viewed Judith as the Hasmonean counterpart to Queen Esther, the heroine of the holiday of Purim. [10] [11] The textual reliability of the Book of Judith was also taken for granted, to the extent that Biblical commentator Nachmanides (Ramban) quoted several passages from a Peshitta (Syriac version) of Judith in support of his rendering of Deuteronomy 21:14. [5] [12]

     In Christianity Edit

     Although early Christians, such as Clement of Rome, Tertullian, and Clement of Alexandria, read and used the Book of Judith, [ nepieciešams citāts ] some of the oldest Christian canons, including the Bryennios List (1st/2nd century), that of Melito of Sardis (2nd century) and Origen (3rd century), do not include it. [13] Jerome, when he produced his Latin translation, counted it among the apocrypha, [14] (although he changed his mind and later quoted it as scripture, and said he merely expressed the views of the Jews), as did Athanasius, [15] Cyril of Jerusalem [16] and Epiphanius of Salamis. [17]

     However, such influential fathers of the Church, including Augustine, Ambrose, and Hilary of Poitiers, considered Judith sacred scripture, and Pope Innocent I declared it part of the canon. [18] In Jerome's Prologue to Judith [19] [20] he claims that the Book of Judith was "found by the Nicene Council to have been counted among the number of the Sacred Scriptures".

     It was also accepted by the councils of Rome (382), Hippo (393), Carthage (397), Florence (1442) and eventually dogmatically defined as canonical by the Roman Catholic Church in 1546 in the Council of Trent. [21] The Eastern Orthodox Church also accepts Judith as inspired scripture, as was confirmed in the Synod of Jerusalem in 1672. [22]

     The canonicity of Judith is rejected by Protestants, who accept as the Old Testament only those books that are found in the Jewish canon. [6] Martin Luther viewed the book as an allegory, but listed it as the first of the eight writings in his Apocrypha. [23] Among Anglicanism, Anglo-Catholics consider it to be either an apocryphal or deuterocanonical book. The United States Episcopal Church calls for a reading of Judith 9:1, 11–14 at Mass on the Feast of St Mary Magdalen, July 22. [24]

     Judith is also referred to in chapter 28 of 1 Meqabyan, a book considered canonical in the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. [25]

     Plot summary Edit

     The story revolves around Judith, a daring and beautiful widow, who is upset with her Jewish countrymen for not trusting God to deliver them from their foreign conquerors. She goes with her loyal maid to the camp of the enemy general, Holofernes, with whom she slowly ingratiates herself, promising him information on the Israelites. Gaining his trust, she is allowed access to his tent one night as he lies in a drunken stupor. She decapitates him, then takes his head back to her fearful countrymen. The Assyrians, having lost their leader, disperse, and Israel is saved. [26] Though she is courted by many, Judith remains unmarried for the rest of her life.

     Literary structure Edit

     The Book of Judith can be split into two parts or "acts" of approximately equal length. Chapters 1–7 describe the rise of the threat to Israel, led by the evil king Nebuchadnezzar and his sycophantic general Holofernes, and is concluded as Holofernes' worldwide campaign has converged at the mountain pass where Judith's village, Bethulia, is located. [27] Chapters 8–16 then introduce Judith and depict her heroic actions to save her people. Part I, although at times tedious in its description of the military developments, develops important themes by alternating battles with reflections and rousing action with rest. In contrast, the second half is devoted mainly to Judith's strength of character and the beheading scene. [27]

     The New Oxford Annotated Apocrypha identifies a clear chiastic pattern in both "acts", in which the order of events is reversed at a central moment in the narrative (i.e., abcc'b'a'). [27]

     A. Campaign against disobedient nations the people surrender (1:1–2:13)

     B. Israel is "greatly terrified" (2:14–3:10) C. Joakim prepares for war (4:1–15) D. Holofernes talks with Achior (5:1–6.9) E. Achior is expelled by Assyrians (6:10–13) E'. Achior is received in the village of Bethulia (6:14–15) D'. Achior talks with the people (6:16–21) C'. Holofernes prepares for war (7:1–3) B'. Israel is "greatly terrified" (7:4–5)

     A'. Campaign against Bethulia the people want to surrender (7:6–32)

     A. Introduction of Judith (8:1–8)

     B. Judith plans to save Israel (8:9–10:8) C. Judith and her maid leave Bethulia (10:9–10) D. Judith beheads Holofernes (10:11–13:10a)

     A'. Conclusion about Judith (16.1–25) [27]

     Literary genre Edit

     Most contemporary exegetes, such as Biblical scholar Gianfranco Ravasi, generally tend to ascribe Judith to one of several contemporaneous literary genres, reading it as an extended parable in the form of a historical fiction, or a propaganda literary work from the days of the Seleucid oppression. [28]

     It has also been called "an example of the ancient Jewish novel in the Greco-Roman period." [29] Other scholars note that Judith fits within and even incorporates the genre of "salvation traditions" from the Old Testament, particularly the story of Deborah and Jael (Judges 4–5), who seduced and inebriated the Canaanite commander Sisera before hammering a tent-peg into his forehead. [30]

     There are also thematic connections to the revenge of Simeon and Levi on Shechem after the rape of Dinah in Gen. 34. [27]

     In the Christian West from the patristic period on, Judith was invoked in a wide variety of texts as a multi-faceted allegorical figure. "Mulier sancta," she personified the Church and many virtues – Humility, Justice, Fortitude, Chastity (the opposite of Holofernes' vices Pride, Tyranny, Decadence, Lust) – and she was, like the other heroic women of the Hebrew scriptural tradition, made into a typological prefiguration of the Virgin Mary. Her gender made her a natural example of the biblical paradox of "strength in weakness" she is thus paired with David and her beheading of Holofernes paralleled with that of Goliath – both deeds saved the Covenant People from a militarily superior enemy. [ nepieciešams citāts ]

     Main characters Edit

     Džūdita, the heroine of the book. She is the daughter of Merari, a Simeonite, and widow of a certain Manasses. She uses her charm to become an intimate friend of Holofernes, but finally beheads him allowing Israel to counter-attack the Assyrians.

     Holofernes, the villain of the book. He is a devout soldier of his king, whom he wants to see exalted in all lands. He is given the task of destroying the rebels who did not support the king of Nineveh in his resistance against Cheleud and the king of Media, until Israel also becomes a target of his military campaign. Judith's courage and charm occasion his death.

     Nebuchadnezzar, claimed here to be the king of Nineveh and Assyria. He is so proud that he wants to affirm his strength as a sort of divine power. Holofernes, his Turtan (commanding general), is ordered to take revenge on those who refused to ally themselves with him.

     Bagoas, a Persian name denoting an official of Holofernes. He is the first one who discovers Holofernes' beheading.

     Achior, an Ammonite king at Nebuchadnezzar's court he warns the king of Assyria of the power of the God of Israel but is mocked. He is the first one to recognize Holofernes' head brought by Judith in the city, and also the first one to praise God.

     Oziah, governor of Bethulia together with Cabri un Carmi, he rules over Judith's city.

     It is generally accepted that the Book of Judith is ahistorical. The fictional nature "is evident from its blending of history and fiction, beginning in the very first verse, and is too prevalent thereafter to be considered as the result of mere historical mistakes." [27]

     Thus, the great villain is "Nebuchadnezzar, who ruled over the Asīrieši" (1:1), yet the historical Nebuchadnezzar II was the king of Babilonija. [27] Other details, such as fictional place names, the immense size of armies and fortifications, and the dating of events, cannot be reconciled with the historical record. [27] Judith's village, Bethulia (literally "virginity") is unknown and otherwise unattested to in any ancient writing. [27]

     Nevertheless, there have been various attempts by both scholars and clergy to understand the characters and events in the Book as allegorical representations of actual personages and historical events. Much of this work has focused on linking Nebuchadnezzar with various conquerors of Judea from different time periods and, more recently, linking Judith herself with historical female leaders, including Queen Salome Alexandra, Judea's only female monarch (76–67 BC) and its last ruler to die while Judea remained an independent kingdom. [32]

     Identification of Nebuchadnezzar with Artaxerxes III Ochus Edit

     The identity of Nebuchadnezzar was unknown to the Church Fathers, but some of them attempted an improbable identification with Artaxerxes III Ochus (425–338 BC), not on the basis of the character of the two rulers, but due to the presence of a "Holofernes" and a "Bagoas" in Ochus' army. [33] This view also gained currency with scholarship in the late 19th and early 20th centuries. [34]

     Identification of Nebuchadnezzar with Ashurbanipal Edit

     In his comparison between the Book of Judith and Assyrian history, Catholic priest and scholar Fulcran Vigouroux (1837–1915) attempts an identification of Nabuchodonosor king of Assyria with Ashurbanipal (668–627 BC) and his rival Arphaxad king of the Medes with Phraortes (665–653 BC), the son of Deioces, founder of Ecbatana. [35]

     As argued by Vigouroux, the two battles mentioned in the Septuagint version of the Book of Judith are a reference to the clash of the two empires in 658–657 and to Phraortes' death in battle in 653, after which Ashurbanipal continued his military actions with a large campaign starting with the Battle of the Ulaya River (652 BC) on the 18th year of this Assyrian king. Contemporary sources make reference to the many allies of Chaldea (governed by Ashurbanipal's rebel brother Shamash-shum-ukin), including the Kingdom of Israel and the Kingdom of Judah, which were subjects of Assyria and are mentioned in the Book of Judith as victims of Ashurbanipal's Western campaign. [36]

     During that period, as in the Book of Judith, there was no king in Judah since the legitimate sovereign, Manasseh of Judah, was being held captive in Nineveh at this time. [37] As a typical policy of the time, all leadership was thus transferred in the hands of the High Priest of Israel in charge, which was Joakim in this case (Džūdita 4:6). The profanation of the temple (Džūdita 4:3) might have been that under king Hezekiah (see 2 Chronicles, xxix, 18–19), who reigned between c. 715 and 686 BC.

     Although Nebuchadnezzar and Ashurbanipal's campaigns show direct parallels, the main incident of Judith's intervention has never been recorded in official history. Also, the reasons for the name changes are difficult to understand, unless the text was transmitted without character names before they were added by the Greek translator, who lived centuries later. Moreover, Ashurbanipal is never referenced by name in the Bible, except perhaps for the corrupt form "Asenappar" in 2 Chronicles and Ezra 4:10 or the anonymous title "The King of Assyria" in the 2 Kings, which means his name might have never been recorded by Jewish historians.

     Identification of Nebuchadnezzar with Tigranes the Great Edit

     Modern scholars argue in favor of a 2nd–1st century context for the Book of Judith, understanding it as a sort of roman à clef, i.e. a literary fiction whose characters stand for some real historical figure, generally contemporary to the author. In the case of the Book of Judith, Biblical scholar Gabriele Boccaccini, [38] identified Nebuchadnezzar with Tigranes the Great (140–56 BC), a powerful King of Armenia who, according to Josephus and Strabo, conquered all of the lands identified by the Biblical author in Judith. [39]

     Under this theory, the story, although fictional, would be set in the time of Queen Salome Alexandra, the only Jewish regnant queen, who reigned over Judea from 76 to 67 BC. [40]

     Like Judith, the Queen had to face the menace of a foreign king who had a tendency to destroy the temples of other religions. Both women were widows whose strategical and diplomatic skills helped in the defeat of the invader. [41] Both stories seem to be set at a time when the temple had recently been rededicated, which is the case after Judas Maccabee killed Nicanor and defeated the Seleucids. The territory of Judean occupation includes the territory of Samaria, something which was possible in Maccabean times only after John Hyrcanus reconquered those territories. Thus, the presumed Sadducee author of Judith would desire to honor the great (Pharisee) Queen who tried to keep both Sadducees and Pharisees united against the common menace. [ nepieciešams citāts ]

     The character of Judith is larger than life, and she has won a place in Jewish and Christian lore, art, poetry and drama. Her name, which means "she will be praised" or "woman of Judea", suggests that she represents the heroic spirit of the Jewish people, and that same spirit, as well as her chastity, have endeared her to Christianity. [27]

     Owing to her unwavering religious devotion, she is able to step outside of her widow's role, and dress and act in a sexually provocative manner while clearly remaining true to her ideals in the reader's mind, and her seduction and beheading of the wicked Holofernes while playing this role has been rich fodder for artists of various genres. [27]

     In literature Edit

     The first extant commentary on The Book of Judith is by Hrabanus Maurus (9th century). Thenceforth her presence in medieval European literature is robust: in homilies, biblical paraphrases, histories and poetry. An Old English poetic version is found together with Beowulf (their epics appear both in the Nowell Codex). "The opening of the poem is lost (scholars estimate that 100 lines were lost) but the remainder of the poem, as can be seen, the poet reshaped the biblical source and set the poem's narrative to an Anglo-Saxon audience." [42]

     At the same time she is the subject of a homily by the Anglo-Saxon abbot Ælfric. The two conceptual poles represented by these works will inform much of Judith's subsequent history. [ nepieciešams citāts ]

     In the epic, she is the brave warrior, forceful and active in the homily she is an exemplar of pious chastity for cloistered nuns. In both cases, her narrative gained relevance from the Viking invasions of the period. Within the next three centuries Judith would be treated by such major figures as Heinrich Frauenlob, Dante, and Geoffrey Chaucer.

     In medieval Christian art, the predominance of church patronage assured that Judith's patristic valences as "Mulier Sancta" and Virgin Mary prototype would prevail: from the 8th-century frescoes in Santa Maria Antigua in Rome through innumerable later bible miniatures. Gothic cathedrals often featured Judith, most impressively in the series of 40 stained glass panels at the Sainte-Chapelle in Paris (1240s). [ nepieciešams citāts ]

     In Renaissance literature and visual arts, all of these trends were continued, often in updated forms, and developed. The already well established notion of Judith as an piemērs of the courage of local people against tyrannical rule from afar was given new urgency by the Assyrian nationality of Holofernes, which made him an inevitable symbol of the threatening Turks. The Italian Renaissance poet Lucrezia Tornabuoni chose Judith as one of the five subjects of her poetry on biblical figures. [43]

     A similar dynamic was created in the 16th century by the confessional strife of the Reformation and Counter-Reformation. Both Protestants and Catholics draped themselves in the protective mantle of Judith and cast their "heretical" enemies as Holofernes. [44]

     In 16th-century France, writers such as Guillaume Du Bartas, Gabrielle de Coignard and Anne de Marquets composed poems on Judith's triumph over Holofernes. Croatian poet and humanist Marko Marulić also wrote an epic on Judith's story in 1501, the Judita. The Catholic tract A Treatise of Schisme, written in 1578 at Douai by the English Roman Catholic scholar Gregory Martin, included a paragraph in which Martin expressed confidence that "the Catholic Hope would triumph, and pious Judith would slay Holofernes". This was interpreted by the English Protestant authorities at the time as incitement to slay Queen Elizabeth I. [ nepieciešams citāts ] It served as the grounds for the death sentence passed on printer William Carter who had printed Martin's tract and who was executed in 1584. [ nepieciešams citāts ]

     In painting and sculpture Edit

     The subject is one of the most commonly shown in the Power of Women topos. The account of Judith's beheading Holofernes has been treated by several painters and sculptors, most notably Donatello and Caravaggio, as well as Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Giorgione, Lucas Cranach the Elder, Titian, Horace Vernet, Gustav Klimt, Artemisia Gentileschi, Jan Sanders van Hemessen, Trophime Bigot, Francisco Goya, Francesco Cairo and Hermann-Paul. Also, Michelangelo depicts the scene in multiple aspects in one of the Pendentives, or four spandrels on the ceiling of the Sistine Chapel. Judy Chicago included Judith with a place setting in The Dinner Party. [45]

     In music and theatre Edit

     The famous 40-voice motet Spem in alium by English composer Thomas Tallis, is a setting of a text from the Book of Judith. The story also inspired oratorios by Antonio Vivaldi, W. A. Mozart and Hubert Parry, and an operetta by Jacob Pavlovitch Adler. Marc-Antoine Charpentier has composed, Judith sive Bethulia liberata H.391, oratorio for soloists, chorus, 2 flutes, strings, and continuo (? mid-1670s). Elisabeth Jacquet de La Guerre (EJG.30) and Sébastien de Brossard have composed a cantate Judith.

     Alessandro Scarlatti wrote an oratorio in 1693, La Giuditta, as did the Portuguese composer Francisco António de Almeida in 1726 Juditha triumphans was written in 1716 by Antonio Vivaldi Mozart composed in 1771 La Betulia Liberata (KV 118), to a libretto by Pietro Metastasio. Arthur Honegger composed an oratorio, Džūdita, in 1925 to a libretto by René Morax. Operatic treatments exist by Russian composer Alexander Serov, Džūdita, un Džūdita by German composer Siegfried Matthus. The French composer Jean Guillou wrote his Judith-Symphonie for Mezzo and Orchestra in 1970, premiered in Paris in 1972 and published by Schott-Music.

     In 1840, Friedrich Hebbel's play Džūdita was performed in Berlin. He deliberately departs from the biblical text:

     I have no use for the biblical Judith. There, Judith is a widow who lures Holofernes into her web with wiles, when she has his head in her bag she sings and jubilates with all of Israel for three months. That is mean, such a nature is not worthy of her success [. ]. My Judith is paralyzed by her deed, frozen by the thought that she might give birth to Holofernes' son she knows that she has passed her boundaries, that she has, at the very least, done the right thing for the wrong reasons. [46]

     The story of Judith has been a favourite of latter-day playwrights it was brought alive in 1892 by Abraham Goldfaden, who worked in Eastern Europe. The American playwright Thomas Bailey Aldrich's Judith of Bethulia was first performed in New York, 1905, and was the basis for the 1914 production Judith of Bethulia by director D. W. Griffith. A full hour in length, it was one of the earliest feature films made in the United States. English writer Arnold Bennett in 1919 tried his hand at dramaturgy with Džūdita, a faithful reproduction in three acts it premiered in spring 1919 at Devonshire Park Theatre, Eastbourne. [47] In 1981, the play "Judith among the Lepers" by the Israeli (Hebrew) playwright Moshe Shamir was performed in Israel. Shamir examines the question why the story of Judith was excluded from the Jewish (Hebrew) Bible and thus banned from Jewish history. In putting her story on stage he tries to reintegrate Judith's story into Jewish history. English playwright Howard Barker examined the Judith story and its aftermath, first in the scene "The Unforeseen Consequences of a Patriotic Act", as part of his collection of vignettes, The Possibilities. Barker later expanded the scene into a short play Džūdita.


     Atsauces

     1 CT 54, 451 (79-7-8, 257) rev. 1-3: ù E GIŠS.DA.MEŠ-n[i ki-i](2) [ú-še-ṣ]u-nu a-na md AMAR.UTU-IBILA-SUM-[n]a (3) [ul-te-b]i-lu see Dietrich , Manfried , WdO 4 ( 1967 – 1968 ) 86 –7Google Scholar (A VI lb), and id., The Babylonian Correspondence of Sargon and Sennacherib , SAA XVII , 2003 , 165 (No. 201)Google Scholar .

     2 Waterman , Leroy , Royal Correspondence of the Assyrian Empire 1 , 1930 , 360 –1 (No. 516)Google Scholar Radner , Karen (ed.), PNAE 1 . II : B–G, 1999 , 312 Google Scholar Dietrich , , SAA XVII 43 , see p. xxxvGoogle Scholar .

     3 Dietrich , , WdO 4 ( 1967 – 1968 ) 90 Google Scholar Chamaza , Vera , Die Omnipotenz Aššurs. Entwicklungen in der Aššur-Theologie unter den Sargoniden Sargon II, Sanherib und Asarhaddon , AOAT 295 , 2002 , 308 –9 (No. 65)Google Scholar .